Марківська селищна військова адміністрація
Старобільського району Луганської області

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення Марківської селищної ради «Про затвердження тарифів МКП «Марківський комунальник» на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вивезення рідких відход

Дата: 02.03.2020 13:52
Кількість переглядів: 806

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», визначено повноваження органів місцевого самоврядування в частині встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги з поводження з побутовими відходами.

Послуги з поводження з побутовими відходами на території Марківської селищної ради надає МКП «Марківський комунальник». На сьогодні діють тарифи на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів, які введено в дію рішенням Марківської селищної ради від 23.03.2017 р. № 16-12/2017  «Про затвердження тарифів МКП «Марківський комунальник» на вивіз та захоронення твердих побутових та рідких відходів» та « Про затвердження  Правил надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Законом України « Про житлово-комунальні послуги»  № 2454-VIII від 07.06.2018 року. Тобто тарифи не переглядались майже 3 роки.

Згідно з проведеним МКП «Марківський комунальник» аналізом фактичних доходів і витрат послуг з вивезення та захоронення побутових відходів,  зі зміною оподаткування підприємства з платника податку на загальних підставах  на платника податку на додану вартість ( ПДВ_ 20%) . Збільшилася мінімальна заробітня плата  з 3,200 грн. до 4,723 грн.,збільшилася вартість матеріалів, вартість палива  з 24,50 грн  до 26,89 грн . в  зв’язку з цим  необхідно встановити нові тарифи для надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ураховуючи вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»  та« Про затвердження  Правил надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Законом України « Про житлово-комунальні послуги»  № 2454-VIII від 07.06.2018 року» виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами – МКП «Марківський комунальник», проведено обрахування складових (заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, тощо) тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами у селищі Марківка.

Перегляд тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вивезення рідких відходів) дозволить    МКП «Марківський комунальник» стабілізувати фінансовий стан підприємства, підвищити якість надання послуг та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

 

2. Мета регулювання:

Метою регуляторного акта є приведення діючих тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами до економічно обґрунтованих відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», від 01 червня

 

 

 

 

 

2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

1.Залишити без змін діюче рішення селищної ради від 23.03.2017 р. № 16-12/2017 «Про затвердження тарифів МКП «Марківський комунальник» на вивіз та захоронення твердих побутових та рідких відходів»

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що діючий тариф не відповідає фактичним витратам підприємства з надання послуг. Різниця в тарифах на послуги з поводження з побутовими відходами виникла у зв’язку з невідповідністю їх фактичної вартості вартості складових витрат (підвищення мінімальної заробітної плати, зміна цін на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси).

 

2.Наступною альтернативою врегулювання даного питання може бути прийняття рішення селищної ради «Про затвердження тарифів МКП «Марківський комунальник» на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вивезення рідких відходів)» та «Про затвердження  Правил надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Законом України « Про житлово-комунальні послуги»  № 2454-VIII від 07.06.2018 року. .

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

 

4.Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта будуть діяти такі механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем стосовно надання послуг з поводження з побутовими відходами:

- процедури коригування індивідуальних складових витрат, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму на послуги;

- підвищення рівня організації робіт та якості послуг;

- урегулювання відносин між виконавцем послуг і споживачами;

- стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг з поводження з побутовими відходами.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення встановлених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, що надасть можливість забезпечити врегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами, стабілізацію фінансового стану підприємства-виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

 

 

 

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади  

Підвищення якості надання послуг з поводження з побутовими відходами

Процедура розробки регуляторного акта

(витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою регуляторного акта). Додаткові витрати з оплати послуг бюджетними установами, організаціями:

- послуг з поводження з побутовими відходами на 161,00 грн. за 1 куб.м;

- з вивезення рідких побутових відходів на 170,00 грн за 1 куб.м.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Урегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами.

Стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг з поводження з побутовими відходами. 

Суб’єкт господарювання-споживач послуг з поводження з побутовими відходами несе додаткові витрати, пов’язані з оплатою таких послуг:

  • з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на 161,00 грн. за 1 куб.м;
  • з вивезення рідких побутових відходів на 170,00 грн за 1 куб.м.

 

Сфера інтересів громадян

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту

Додаткові витрати з оплати послуг:

  • з вивезення та захоронення твердих побутових відходів на 22,80 грн. на 1 мешканця садиби для приватного сектору;  на 21,50 грн. на 1 мешканця квартири для багатоквартирних будинків,
  • з вивезення рідких побутових відходів на 170,00 грн за 1 куб.м
  • утримання багатоквартирних будинків на 2,00 грн за 1 кв.м. загальної площі житла.

 

7.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як зміни та доповнення до чинного законодавства України. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі зміни вимог чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 

8. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

 

9.Показники результативності регуляторного акта

Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання).

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

2.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання,  пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

3.Динаміка кількості укладених договорів на послуги з поводження з побутовими відходами.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

 

10.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності проекту рішення Марківської селищної ради «Про затвердження тарифів МКП «Марківський комунальник» на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вивезення рідких відходів)» та « Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирними будинками та Законом України « Про житлово-комунальні послуги»  № 2454-VIII від 07.06.2018 року.» здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та населення приймаються у письмовому вигляді до 17.00 год. ______________2020 року за адресою: смт.Марківка, вул.Центральна, 18, тел. 9-14-52.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь