Марківська селищна військова адміністрація
Старобільського району Луганської області

Оголошення про визнання переможця з виконання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Марківської селищної ради

Дата: 28.10.2021 08:51
Кількість переглядів: 373

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Марківська селищна рада Луганської області, 92400, Луганська  область, смт. Марківка, вул.Центральна, 18.

2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітета Марківської селищної ради Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та  вивезення побутових

твердих  відходів на території селища Марківка ( № 8 від «22» вересня 2021 року)

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

3.1.Місце: 92400, Луганська  область., смт. Марківка, вул. Центральна, 18. 

3.2.Дата: 01.12.2021

3.3.Час: 10-00

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

4.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, рідких побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста.

4.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території селищної ради, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.4. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

4.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.

4.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

4.7. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

4.9. Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з всієї території селищної ради що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям громади послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;

- балансоутримання об’єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

6.3. Довідка з органів фіскальної служби про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами станом на момент подачі конкурсної документації.

6.4. Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

6.5. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.

6.6. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

6.7. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

6.8. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

6.9.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

6.10.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 11 конкурсної документації;

б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

- площа селищної ради – 1166 км2

- 27 будинків комунальної власності ;

- 9 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- 5452 будинків приватного сектору;

- кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 20;

- кількість контейнерів – 90;

- протяжність доріг 230, 2 км.з твердим покриттям;

- відстань від межі селища до полігону ТПВ 500 м.

8. Характеристика об’єктів утворення відходів.

 

Назва об'єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки із них:

47

кількість та місцезнаходження будинків, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків; житлово-будівельні кооперативи

9 – ОСББ

 

кількість мешканців багатоквартирних будинків

47 буд. – 1497 чол., + ОСББ

місцезнаходження будинків

Будинки розміщені в межах населенних пунктів на території селищної ради

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центральним опаленням -  0 ;

центральним водопостачанням - 47  центральним

водовідведенням – 47

центральним

газопостачанням - 47

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних    ямах

 

2

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

Кількість контейнерних майданчиків  -20 ;

Кількість контейнерів - 90 ;

 

Житлові будинки

5452

місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)

Розташовані на всій території громади Більша частина будинків обладнанні центральним водопостачанням, а водовідведенням та центральним опаленням не обладнана.

Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків.

характеристика під'їзних шляхів

230,2 км. з твердим покриттям

 

Підприємства, установи та організації:

 

Лікарні

1

Амбулаторії

13

Заклади освіти, культури:

  • Школи
  • дитячі дошкільні заклади

 - будинок культури + сільські клуби

- Музеї

- ДЮСШ + стадіон

- Інші заклади освіти

- Бібліотеки

 

12

4

20

1

2

1

14

Вокзали

1

Підприємства торгівлі:

 

Магазини

20

Заклади  побутового обслуговування

0

Підприємства громадського харчування

7

Банки

2

Промислові підприємства

2

Ринки

2

Готелі

0

Санаторії

1

Пансіонати

0

Вілли

0

 

9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

Найближчі полігон твердих побутових відходів розташовані в смт. Марківка, Марківського району 500 м. від населеного пункту

10.Вимоги до конкурсних пропозицій.

10.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10.2. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

10.3. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

10.4. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

10.5. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.6. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним

чином, несе учасник.

10.7. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

11. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

11.1. Місце: 92400, Марківська селищна рада Луганської області, вул. Центральна,18

11.2. Спосіб: особисто або поштою.

11.3.  Кінцевий строк: 29.11.2021 за Київським часом

12.  Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

12.1. Місце: Марківська селищна рада Луганської області, вул. Центральна,18

12.2. Дата: 01.12.2021

12.3. Час: 10.00


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь